Over Kopslopers

KopslopersKopslopers is in 2001 gestart als onafhankelijke loopgroep. Op 1 januari 2003 is daaruit de vereniging Kopslopers Borne opgericht.

Elke maandag van 19.30 uur tot ca. 20.45 uur wordt er getraind. Bij de trainingen kan iedereen op zijn of haar eigen niveau in de groep deelnemen, dat is één van de speerpunten van onze vereniging.
In het voorjaar en de zomer vindt de training plaats in het Twickelse bos. Wanneer de dagen weer korter worden wordt er eerst gestart vanaf zwembad Het Wooldrik en later vanaf De Wanne in de Stroom Esch. Dit wordt op de website aangegeven.

Onze vereniging heeft ongeveer 40 leden. Doorgaans zijn er zo’n 15 tot 25 leden aanwezig op de training. Tijdens de training wordt er rekening gehouden met alle lopers, snel en minder snel.

Een training ziet er over het algemeen als volgt uit:
Ongeveer een kilometer op een heel rustig tempo inlopen als warming-up. Hierna worden er in een kring losmakende en spierversterkende oefeningen gedaan. Dan volgt de loopscholing. Dit zijn ook oefeningen, met als doel de loopefficiëntie te verhogen. Met enkele steigerungen (korte versnellinkjes) wordt de loopscholing afgesloten.
Het hoofdprogramma bestaat vrijwel altijd uit intervaltraining. Dit kan in vele vormen. Kort, lang, op tijd, op afstand of in fartlekvorm. Het belangrijkste hierbij is dat je de intervallen in het goede tempo aflegt. Het niveau van de lopers in de groep verschilt enorm en toch kan iedereen met deze trainingsvorm op zijn eigen niveau meedoen. Na het hoofdprogramma lopen we op een rustig tempo terug naar de startplek als cooling-down. Zie hier een korte impressie.

Tijdens trainingen in het (schemer)donker is het verplicht om een reflecterend hesje te dragen.

De contributie bedraagt € 22,50 per kwartaal. Het voldoen van de contributie gaat via automatische incasso. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met telkens een half jaar. Opzeggen moet schriftelijk voor 1 juni of 1 december. Aanmelden kan door het inschrijfformulier per email op te vragen bij de webmaster.

Er is een activiteitencommissie die meerdere keren per jaar diverse (loop)evenementen organiseert die worden gecombineerd met een barbecue, ontbijt of andere gezellige bijeenkomst. Deze evenementen zijn zodanig georganiseerd, dat alle leden van de vereniging kunnen deelnemen, onafhankelijk van het niveau.
Als er bijzonderheden te melden zijn zoals een evenement of een mededeling vanuit het bestuur, dan wordt dit per e-mail verzonden aan alle leden.
Eénmaal per jaar, in januari of februari, is er een algemene ledenvergadering. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd en krijgen de agenda gemaild. Reglement, statuten en notulen van de jaarvergaderingen zijn altijd ter inzage opvraagbaar bij het bestuur van de vereniging. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, heeft u vragen of suggesties dan kunt u te allen tijde één van de bestuursleden benaderen.